Onderhoud Dexia

le vendredi 24 janvier 2014 13:00 Communiqués de presse

In het vooruitzicht van de komende vergaderingen van het remuneratiecomité en de Raad van Bestuur van Dexia, werden volgende punten overlegd tijdens het onderhoud van de CEO van Dexia, Karel De Boeck, en de Minister van Financiën Koen Geens:

  • Het management van Dexia zal aan het remuneratiecomité een voorstel voorleggen van herziening van de vergoedingen van de leden van het directiecomité, dat rekening zal houden met de ethische verwachtingen van de samenleving, de nieuwe bankwetgeving en de noodzaak het talent vereist voor een geordende afwikkeling (run off) te behouden.
  • Op basis daarvan zal het remuneratiecomité uitgenodigd worden om een nieuw advies uit te brengen teneinde  ten laatste op de vergadering van de Raad van Bestuur van 19 februari tot een beslissing te komen.
  • De bepalingen betreffende de vertrekvergoedingen van de leden van het directiecomité zullen strikt worden afgestemd op de nieuwe standaarden die tijdens de eerste lezing van de bankwet werden uitgezet. De vertrekvergoedingen zullen op die manier beperkt worden tot negen maanden en een terugvorderingsregeling  (claw back) zal ingevoerd worden.
  • Het Corporate Governance Charter van Dexia van maart 2011 zal aangepast worden aan de nieuwe normen betreffende de banken governance.

De Belgische en Franse aandeelhouders zullen verder overleg plegen.