Btw verenigingen

le mercredi 29 janvier 2014 15:00 Communiqués de presse

Op vrijdag 24 januari heeft de Ministerraad formeel ingestemd met het voorstel van Minister van Financiën Koen Geens om de BTW- drempel voor verenigingen en kleine ondernemingen op te trekken. De drempel wordt opgetrokken van 5580 euro tot 15.000 euro. Op die manier zullen naar schatting ruim 12.400 (+17%) bijkomende verenigingen en ondernemingen in aanmerking komen voor dit vrijstellingsregime en zullen in totaal bijna 100.000 verenigingen van btw-plichten onttrokken kunnen worden.

Minister van Financiën Koen Geens: “Ik ben blij dat de regering zich achter deze maatregel heeft geschaard. Het zal verenigingen helpen om hun activiteiten uit te bouwen zonder veel btw-beslommeringen. Bovendien biedt het een oplossing voor de problematiek van de gratis drankbonnetjes waar sportverenigingen tot op heden mee worstelden”.