Kostenforfait kinderdagverblijven

le vendredi 31 janvier 2014 16:00 Communiqués de presse

Minister van Financiën Koen Geens heeft een akkoord bereikt met de beroepsfederaties van de zelfstandige onthaalouders over de fiscale aftrek van hun beroepskosten.

Minister van Financiën Koen Geens: “Ik ben tevreden dat we een akkoord hebben bereikt over de fiscale kostenaftrek dat tegemoet komt aan de bekommernissen van de sector en rekening houdt met de eigenheden van de sector overal in het land. Het systeem is eenvoudiger en behandelt alle zelfstandige onthaalouders op een zelfde manier.”


Het  akkoord voorziet in de mogelijkheid voor de zelfstandige onthaalouder om te kiezen tussen 2 systemen van kostenforfaits.  Elke zelfstandige onthaalouder kiest ieder jaar zelf welk systeem hij wil toepassen.

  • In het eerste systeem heeft elke zelfstandige onthaalouder recht op een kostenforfait van 16,5 euro per kind en per oppasdag. Dit forfait dekt alle kosten, met uitzondering van de sociale bijdragen die de onthaalouder voor zichzelf als zelfstandige betaalt.
  • Een ander systeem bestaat erin, dat de zelfstandige onthaalouder opteert voor een beperkt kostenforfait van 7 euro per kind en per oppasdag voor de kleine kosten, zoals voeding, onderhoud, enz., maar dan wel gecombineerd met de aftrek van de werkelijk gedane grote(re) uitgaven, zoals huur, personeel, enz.

De kostenaftrek wordt telkens per zelfstandige onthaalouder afzonderlijk bekeken.

Deze nieuwe regeling geldt met ingang van 1 januari 2014 (inkomsten van 2014 - aanslagjaar 2015) voor 3 jaar (tot en met 31 december 2016).

Net zoals in het verleden gelden deze kostenforfaits niet wanneer aan kinderopvang wordt gedaan in de schoot van een vennootschap of VZW.

Uiteraard staat het een zelfstandige onthaalouder ook vrij, geen toepassing te maken van deze forfaits, en alle werkelijk gedane uitgaven (groot en klein) fiscaal in rekening te brengen.