Implementatie geregistreerde kassa

le vendredi 07 février 2014 16:00 Communiqués de presse

Op initiatief van Johan Sauwens en Dirk Claes ontmoette Minister van Financiën Koen Geens vandaag in Hasselt vertegenwoordigers uit de horecasector. Hij luisterde er naar de verzuchtingen van de Limburgse cafés en restaurant-houders. Limburg kreeg extra zware klappen te incasseren door de sluiting van Ford. 8000 tot 10.000 arbeidsplaatsen gingen verloren. En bovendien bleek uit een studie dat in Limburg meer dan 3.000 jobs dreigen verloren te gaan in de horecasector.

Minister Geens heeft in de schoot van de federale regering de voorbije maanden zich heel erg ingezet om samen met de bevoegde ministers een combinatie van maatregelen te nemen die de sector er opnieuw bovenop moeten helpen. Het nieuwe statuut gelegenheidsarbeid werd goedgekeurd. Ook de regeling voor de jobstudenten werd versoepeld

Wie vanaf dit jaar vrijwillig een geregistreerde kassa aanschaft heeft  nu al recht op een vermindering van de werkgeversbijdragen voor 5 voltijdse werknemers. Het plafond van overuren waarvoor een fiscale vermindering geldt, wordt voor de werknemers in de horeca opgetrokken van 130 naar 180 uren.

Minister Geens kondigde in Hasselt aan dat hij bij de invoering van de geregistreerde kassa, die verplicht blijft op 1 januari 2015, in een implementatieperiode zal voorzien. Deze periode, die afloopt op 1 januari 2016, zal voor de horeca-uitbater toelaten dat hij zich verder kan aanpassen aan het nieuwe systeem. Het niet-gebruiken van de kassa tijdens deze periode, zal niet gesanctioneerd worden. Deze periode zal ook toelaten aan een nieuwe regering om de begeleidende stimulerende fiscale en sociale maatregelen (gelegenheidsarbeid, 180 overuren, lastenverlaging eerste vijf werknemers) te evalueren en eventueel bijkomende maatregelen door te voeren.