Minister op bezoek bij FOD

le mercredi 19 février 2014 01:00 Bericht

De FOD Financiën is in volle verandering.
Dit jaar werd met de 2de fase van de Coperfinhervorming een moderniseringstraject opgestart dat ingrijpt op alle niveaus van de organisatie. De FOD wil op die manier een antwoord blijven bieden aan de verwachtingen en de uitdagingen van onze samenleving. In lijn hiermee evolueert de FOD Financiën naar een meer gecentraliseerde en doelgroepgerichte organisatie, die hoog inzet op efficiëntie, effectiviteit en dienstverlening.

De Minister heeft de verschillende diensten, die in Diest gehuisvest zijn (controlediensten Particulieren, BTW en Registratie), bezocht er informele gesprekken gehad met de ambtenaren, onder meer over de doorgevoerde hervormingen.