Gegevensuitwisseling G20

le jeudi 27 février 2014 01:00 Antwoord in plenaire zitting Kamer

De G20 heeft het voorbije weekend in Sydney vergaderd. De vergadering heeft zich vooral toegelegd op de problematiek van de economische groei en de jobcreatie en hoe die ondersteund kan worden.

De G 20 is zich daarbij bewust dat bij het fiscaal beleid rekening moet gehouden worden met de mogelijke positieve effecten ervan op zowel de economische groei als op het creëren van tewerkstelling.

Voor wat betreft de gegevensuitwisseling gaat de G20 verder op het ingeslagen pad waarbij de “Common Reporting Standard” voor automatische gegevens uitwisseling op wederkerige basis van fiscale informatie onderschreven is.

Voor de invoering van deze “standard” door de leden van de G 20 is eind 2015 als streefdatum vooropgesteld.

Voor de bestaande internationale standaard inzake uitwisseling van fiscale gegevens op verzoek doet de G 20 een oproep om het Multilateraal Verdrag van 25 januari 1988 inzake wederzijdse administratieve bijstand in fiscale aangelegenheden te ondertekenen. Door België werd dit reeds ondertekend. Op 19 december 2013 is het Wijzigingsprotocol op het multilateraal verdrag door dit Parlement goedgekeurd, zodat ons land conform is met de internationale norm ter zake.

Ik wil hier nog eens benadrukken hoe ik mij als minister van Financiën systematisch er voor inzet dat België zich in de groep van landen bevindt die de internationale beleidsevolutie op het vlak van de fiscale gegevensuitwisseling nauwgezet volgt.