205 miljoen Euro voor maatschappelijke projecten

le vendredi 28 février 2014 01:00 Communiqués de presse

De Ministerraad keurde vandaag op voorstel van minister van Financiën Koen Geens het voorlopige verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij voor 2014 goed.

De totaalenveloppe die voor subsidies wordt  vrijgemaakt  bedraagt 205,3 miljoen euro.

Een deel van de middelen gaat naar de wettelijke begunstigden zoals de gemeenschappen, de Nationale Kas voor Rampenschade, het Belgisch Fonds voor de Voedselzekerheid en de Belgische Ontwikkelingssamenwerking (DGOS). Daarnaast worden subsidies toegekend aan tal van instellingen en organisaties van bijzonder maatschappelijk, cultureel of wetenschappelijk belang. Ook dit jaar zullen de projectoproepen Duurzame ontwikkeling, Armoedebestrijding en Millenniumdoelstellingen worden georganiseerd.

In 2014 wordt een extra inspanning gedaan voor de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen, Flagey, Belgian Paralympic Committee, Bozar  en voor het Antigifcentrum.

Koen Geens: “Met deze beslissing erkennen we de bijzondere maatschappelijke rol van deze organisaties en geven we hen de nodige zuurstof om het succesvolle werk van de afgelopen jaren voort te zetten.”