Standard & Poor’s: bevestiging vertrouwen, erkenning inspanningen

le vendredi 28 février 2014 01:00 Communiqués de presse

Het ratingbureau Standard & Poor’s maakte vandaag in een mededeling zijn  vooruitzichten voor België bekend.Minister van Financiën Koen Geens verwelkomt het rapport waarvan de voornaamste vaststellingen getuigen van een hersteld vertrouwen van de financiële markten in ons land.

De rating van België wordt bevestigd en de vooruitzichten evolueren van negatief naar stabiel. Volgens S&P herstelt ons land goed van de voorbije economische crisis.  S&P vindt dat we een versnelling hoger zijn geschakeld in de broodnodige staatshervorming en bovendien is men zeer te spreken over de maatregelen die er genomen werden rond de loonkostenvermindering. Ook op het vlak van de inspanningen op bancair gebied, is men positief. De banksector doet het  beter, de kapitaalratio’s zijn verbeterd.

Eveneens wordt opnieuw bevestigd dat de regering het overheidstekort terug heeft gebracht tot onder de 3% en S&P stelt dat het tekort waarschijnlijk ook onder de 3% zal blijven de komende jaren. Bovendien voorspelt men dat het tekort in ons land de komende jaren kleiner zal zijn dan in gelijke eurolanden en voorspelt men een daling van de overheidsschuld.

Een werkpunt voor België blijft evenwel het verbeteren van de competitiviteit. De Regering is met het concurrentiepact op goede weg, maar zal nog meer moeten doen om de loonkosten verder in lijn te brengen met onze buurlanden, en om activiteitsgraad te verhogen.

Koen Geens:  “Ik ben tevreden met dit rapport, zowel op institutioneel als bancair vlak krijgen we goede punten. Het is een bijkomende bevestiging van het hernieuwd vertrouwen van de financiële markten in ons land. De kentering is ingezet, de stabiliteit is terug. De geslaagde inspanningen op bancair en institutioneel vlak worden erkend. Op het vlak van competitiviteit zijn reeds belangrijke inspanningen geleverd, maar zijn bijkomende inspanningen vereist. De ingeslagen weg van het dichten van de loonkloof met de ons omringende landen moet verder worden gezet.”