Volksleningen kennen goede start

le vendredi 07 mars 2014 01:00 Communiqués de presse

Sinds de lancering op 1 januari 2014 heeft de financiële sector  788 miljoen EUR opgehaald via de volksleningen. Deze volksleningen bieden de spaarder de mogelijkheid om in te tekenen op een product waarbij hij weet dat het wordt vertaald in financiering voor projecten met een maatschappelijke meerwaarde. Ondanks het lage monetaire renteklimaat stelt Febelfin vast dat de volkslening een duidelijk publiek weet aan te spreken. De financiële instellingen wensen dan ook ten volle hun rol te spelen in het aanbieden van dergelijke volksleningen.

Wat is een volkslening?
De volkslening is een spaarproduct met een langetermijnvisie waaraan een minimale looptijd van 5 jaar is verbonden.

Met de gelden die via de volkslening worden opgehaald, worden projecten gefinancierd met een maatschappelijke meerwaarde zoals scholen, ziekenhuizen of culturele centra.

De volkslening valt onder het depositogarantiestelsel. Spaarders zien hun geld gewaarborgd tot 100.000 EUR.

Wat is het verschil met andere langetermijnspaarproducten?
In tegenstelling tot andere langetermijnspaarproducten zoals de gewone kasbons en termijnrekeningen is aan de volkslening een gunstig fiscaal regime gekoppeld: wie intekent op een volkslening kan genieten van een verlaagde roerende voorheffing van 15% (i.p.v. 25%).

De lage rente die de Europese Centrale Bank aanhoudt, weerspiegelt zich ook in de rentevoeten op producten zoals de volkslening. Hierdoor heeft de fiscale korting momenteel een relatief beperkte impact. Wanneer de rente echter in de toekomst zal stijgen, zal dit een positieve impact hebben op de aantrekkelijkheid van het product.

Vandaag geven 10 financiële instellingen de volkslening uit.  Elk van hen zet deze gelden integraal in voor KMO’s en voor de financiering van maatschappelijk relevante projecten. Hoe de opgehaalde gelden zich concreet in financiering zullen vertalen, zal zichtbaar worden na een volledig werkjaar.

Koen Geens, minister van Financiën: “Het is duidelijk dat de Belgische spaarder in het aanbod van de volkslening een goed alternatief heeft gevonden voor de klassieke spaar- en beleggingsproducten. De spaarder weet dat zijn opbrengst groter is en bovendien dat het geld zal gebruikt worden voor KMO’s en voor maatschappelijk verantwoorde projecten zoals ziekenhuizen, rusthuizen, bibliotheken en scholen.”

Michel Vermaerke, gedelegeerd bestuurder van Febelfin: “ De volkslening is een welgekomen uitbreiding op het huidige spaaraanbod. Het heeft een langetermijnvisie en wordt ingezet voor projecten met een duidelijke maatschappelijke meerwaarde, zoals scholen, ziekenhuizen of culturele centra. De financiële sector is verheugd om dit ruime, maatschappelijke engagement invulling te geven en om vast te stellen dat de volkslening een deel van de bevolking weet aan te spreken, ondanks de lage ECB-rentevoeten. ”

-------------------------

Volgende instellingen geven de volkslening uit: Argenta, Belfius Bank, BNP Paribas Fortis (incl. Fintro), bpost bank, CBC, Crelan, ING, KBC, Record Bank, VDK Spaarbank.