Wettelijk kader voor crowdfunding

le lundi 24 mars 2014 16:40 Communiqués de presse

Vorige maand kondigde Minister Koen Geens aan dat hij een initiatief voorbereidt om crowdfunding te stimuleren. Minister-President Kris Peeters, en ook de CD&V- parlementsleden Peter Van Rompuy en Jef Van den Bergh hadden hiertoe reeds een aanzet gegeven.

Na overleg met de sector werd hierover een akkoord bereikt binnen de meerderheid.

Geens voorziet in een wettelijk kader, dat soepel is voor de initiatiefnemer en tegelijk bescherming biedt aan de investeerder.

De krachtlijnen van het akkoord zijn de volgende:


  • Minder administratieve lasten voor de initiatiefnemers. Vandaag is er reeds vanaf een opgehaald kapitaal van 100.000 Euro een vrij zware administratieve prospectusplicht. Deze wordt opgetrokken tot 300.000 Euro. Het gaat om een belangrijke versoepeling.
  • Hiertegenover staat er een bescherming van de belegger: per persoon per project zal tot maximaal 1.000 Euro kunnen geïnvesteerd worden zonder prospectusplicht. Er kan ook gekozen worden om dit maximum per persoon per project te overschrijden, maar dan geldt de prospectusplicht wel.

Zopas werden deze bepalingen in Kamercommissie gestemd, via meerderheidsamendement op de bankenwet.

Koen Geens: "Met dit initiatief wil ik investeringen in creatieve projecten aanmoedigen. Vandaag komt crowdfunding in België nog vrij traag van de grond, in vergelijking met onze buurlanden. Met dit soepel en stimulerend kader wens ik hieraan tegemoet komen. Ik wil hierdoor de creativiteit en het ondernemerschap maximaal stimuleren."