DAVO versterkt

le mardi 25 mars 2014 18:25 Communiqués de presse

Vandaag heeft de Kamercommissie de hervorming van de Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) goedgekeurd. Aan de basis ligt het wetsvoorstel van CD&V-senatrice Cindy Franssen.

De dienst wordt hervormd zodat deze meer instrumenten krijgt om een efficiëntere invordering van het onderhoudsgeld te realiseren. Eén van de nieuwigheden betreft een wijziging van het Strafwetboek, die voorziet dat de rechter, als extra straf voor het niet-betalen van de onderhoudsgelden, kan overgaan tot het opleggen van het verval tot sturen.

DAVO is  verantwoordelijk voor het invorderen van achterstallige onderhoudsgelden. De hervorming geeft de dienst nu meer juridische middelen om te komen tot een efficiëntere invordering, door meer druk te kunnen uitoefenen op de onderhoudsplichtige. Zo wordt onder andere in de Hypotheekwet een algemeen voorrecht op roerende goederen ingevoerd voor wat betreft de onderhoudsschulden. Dit voorrecht bekleedt een voor de onderhoudsgerechtigde gunstige rang en beperkt zich tot 15.000 euro. Ook kan DAVO onterecht uitbetaalde sommen terugvorderen.

Daarnaast voorziet de hervorming ook in het optrekken van het plafond op basis waarvan de onderhoudsgerechtigde recht heeft op een tussenkomst van DAVO. Op dit moment heeft de onderhoudsgerechtigde slechts recht op een voorschot wanneer zijn of haar netto bestaansmiddelen 1.373 euro bedragen. Dit heeft als gevolg dat heel wat beroepsactieve alleenstaande ouders uit de boot vallen om te kunnen genieten van een voorschotregeling. Nu wordt dit verhoogd met 65 euro per kind ten laste en voor kinderen met een handicap zal dit tot 130 euro verdubbeld worden.

Er wordt bovendien voorzien in een administratieve vereenvoudiging bij de aanvraag van een voorschot bij DAVO. In de toekomst moet de aanvrager niet langer een aanslagbiljet van de inkomensbelasting indienen: DAVO zal deze informatie rechtstreeks kunnen opvragen binnen de Federale Overheidsdienst Financiën.

Minister Koen Geens: “Het niet betalen van onderhoudsgelden wordt via deze hervorming strenger aangepakt. Armoede bestrijden begint bij het kind. Hiertoe moeten alle middelen worden ingezet. Met deze hervorming versterken we DAVO en verruimen we de doelgroep, met extra aandacht voor gezinnen met kinderen met een handicap“