Schaduwbankieren aangepakt

le mercredi 26 mars 2014 13:40 Communiqués de presse

De Senaatscommissie heeft vandaag het licht op groen gezet voor het wetsontwerp van Minister van Financiën Koen Geens, dat het zogenaamde alternatief investeringsbankieren (o.a. hedge funds) aan banden zal leggen.

Dit alternatief investeringsbankieren of “schaduwbankieren” omvat bankactiviteiten die nauw aanleunen bij de werkzaamheden van de kredietinstellingen, maar die niet onderworpen zijn aan reglementaire vereisten die voor de kredietinstellingen wel gelden, omdat er niet rechtstreeks met het publiek wordt gehandeld.
De risico’s van dit bankieren voor de algehele economie werd duidelijk in het licht gesteld door de recente financiële crisis. Die risico's zijn onder meer gerelateerd aan het massale gebruik van hefboomfinanciering door de actoren in de sector, de invoering van deposito-achtige financieringsstructuren die kwetsbaar zijn voor plotse, massale geldopvragingen en mogelijke faillissementen die een weerslag kunnen hebben op de rest van de economie via het banksysteem.

Dit wetsontwerp, dat de AIFM Richtlijn omzet, voorziet nu een reglementering en omkadering van de activiteiten van de beheerders van alternatieve beleggingsfondsen. Zo zullen de activiteiten van de beheerders van alternatieve beleggingsfondsen moeten beantwoorden aan een aantal reglementaire vereisten, meer bepaald op het vlak van de beheersstructuur en kapitaal. De beheerders moeten rekening houden met een aantal gedragsregels en met regels betreffende identificatie, preventie en beheersing van belangenconflicten.  Het schaduwbankieren staat op deze manier onder toezicht van de FSMA.

Koen Geens: “De crisis heeft de noodzaak aangetoond van het aanpakken van vormen van alternatief investeringsbankieren zoals hedge funds. Voor het gewone bankieren gelden strenge reglementaire vereisten, het is niet meer dan logisch dat ook hier wordt opgetreden. Op deze manier moeten de risico’s van deze activiteiten voor de economie vermeden worden.”