Bezoek “In de Wolken”

le jeudi 03 avril 2014 13:00 Communiqués de presse

“In de Wolken” is een van de vele kleinere crèches in Vilvoorde die naast de grotere kinderdagverblijven zorgen voor een breed aanbod aan kinderopvang. “In de Wolken” ontvangt 17 kinderen.

Minister Geens bereikte onlangs een akkoord met de beroepsfederaties van de zelfstandige onthaalouders over de fiscale aftrek van hun beroepskosten. Dit akkoord werd zeer positief onthaald in de sector. Het nieuwe systeem vereenvoudigt de toepassing van de beroepskosten en behandelt alle zelfstandige onthaalouders op een zelfde manier. Concreet was de nieuwe regeling een doorslaggevende stimulans voor de initiatiefnemers van het kinderdagverblijf om verder te gaan met de crèche.

De Minister besprak samen met de verantwoordelijken van de crèche en in aanwezigheid van Vilvoords CD&V-fractieleider Peter Van Kemseke en Vlaams parlementslid Peter Van Rompuy het nieuwe decreet over kinderopvang.

Koen Geens:  “Het akkoord over de fiscale kostenaftrek dat tegemoet komt aan de bekommernissen van de sector, houdt rekening met de eigenheden van de sector overal in het land. CD&V blijft inzetten op deze voor onze samenleving levensbelangrijke sector.”

Peter Van Kemseke: "Dit bezoek van Minister Geens is een zeer goed signaal naar de Brusselse Rand. De regio-Vilvoorde heeft heel eigen noden, ook in de kinderopvang. Het aanbod moet rekening houden met de sterke demografische groei in onze regio, en moet betaalbaar blijven, zodat ouders met een gerust geweten de arbeidsmarkt op kunnen.”

Peter Van Rompuy: “Ik volg het crèche-dossier van nabij op en zal dat blijven doen. De inzet voor de kinderen is erg belangrijk. Ik spreek uit ervaring met een zoontje van 17 maanden!”