1,9 miljoen euro van de Nationale Loterij voor duurzame ontwikkeling

le mercredi 09 avril 2014 15:00 Communiqués de presse

Minister van Financiën Koen Geens maakte deze namiddag de laureaten bekend van de projectoproep Duurzame ontwikkeling, georganiseerd in het kader van de verdeling van subsidies van de Nationale Loterij voor het dienstjaar 2013.

Minister Geens wil de verdeling van subsidies van de Nationale Loterij transparanter maken. Er werden projectoproepen gedaan in het kader van 3 thema’s, voor een totaalbedrag van 5.260.000 euro. Voor de projectoproep Armoedebestrijding en sociale inclusie werd 2.410.000 euro vrijgemaakt, voor de oproep Duurzame ontwikkeling 1.900.000 euro en voor de oproep Millenniumdoelstellingen 950.000 euro. Op 4 november 2013 werden de drie oproepen opengesteld voor inzendingen van kandidaat-projecten. Voor elk van deze kreeg een jury van experten de opdracht om de inzendingen te beoordelen en laureaten te selecteren.

Minister Koen Geens over de projectoproep “duurzame ontwikkeling”: “Ook in economisch moeilijkere tijden is het belangrijk om het initiatief bij het middenveld te stimuleren. Zeker wanneer dit initiatief de duurzame ontwikkeling van ons land betreft. De winnende projecten van vandaag beslaan een brede waaier van domeinen: onder meer projecten ter bevordering van duurzame investeringen, van een duurzamer woon-werk verkeer, een duurzamere kuststreek en van een duurzamere land- en tuinbouw.  Ik kan niet genoeg benadrukken dat een duurzame wereld slechts tot stand kan komen door een mentaliteitsverandering bij alle actoren en individuen in onze samenleving, en de resultaten van deze projectoproep geven dit op voortreffelijke wijze weer.”

Voor de projectoproep Duurzame Ontwikkeling werden maar liefst 125 projecten ingediend bij de Nationale Loterij, waarvan uiteindelijk 44 projecten werden weerhouden door de jury.  In de jury zetelden onder meer Prof. Dr. Ingrid Molderez (Hogeschool – Universiteit Brussel), Jan De Smedt (FRDO), Antoinette Brouyaux (Associations 21), Benoit Derenne (FGF-STG) en Sandra Rosvelds (Transitienetwerk middenveld).

Staatssecretaris voor duurzame ontwikkeling Servais Verherstraeten is blij met deze financiële steun voor projecten die duurzame ontwikkeling van ons land bevorderen: "Duurzame ontwikkeling betekent vandaag denken aan morgen. Met deze projectoproep gaan wij niet alleen op zoek naar innovatieve projecten om onze consumptie- en productieprocessen aan te passen aan de ecologische grenzen van onze planeet, maar ook naar projecten voor sociale inclusie waardoor de samenleving van morgen voor iedereen toegankelijk wordt."

In bijlage: de Lijst van laureaten projectoproep Duurzame Ontwikkeling 2013.