België en de Verenigde Staten bereiken FATCA-akkoord

le samedi 12 avril 2014 12:12 Communiqués de presse

Minister van Financiën Koen Geens verheugt zich over de nakende ondertekening van het « akkoord tussen de regering van de Verenigde Staten van Amerika en de Regering van het Koninkrijk België tot wederzijdse uitwisseling van financiële informatie  en de implementatie van het FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) ». Dit akkoord zal leiden tot een betere naleving van de fiscale verplichtingen op internationaal vlak. De technische onderhandelingen zijn afgerond en het akkoord is gefinaliseerd. De minister van Financiën is tevreden over de ontwikkeling van dit belangrijk dossier, dat het onderwerp is geweest van een nauwe en constructieve dialoog met de betrokken sectoren.

Het intergouvernementeel FATCA-akkoord creëert het kader voor de automatische uitwisseling van financiële informatie tussen België en de Verenigde Staten, en preciseert op homogene wijze het geheel van definities en procedures voor de toepassing van dit akkoord. Het beschrijft, naast de timing en de praktische modaliteiten, de informatie die moet worden verkregen en uitgewisseld door België en de Verenigde Staten in verband met financiële rekeningen die in de VS worden aangehouden door de Belgische belastingbetalers, en omgekeerd.

De ondertekening van de overeenkomst zal de betrokken Belgische financiële instellingen in staat stellen zo vlug mogelijk te voldoen aan de van toepassing zijnde registratie-eisen en dit in overeenstemming met de elektronische procedure zoals deze bepaald werd door de Amerikaanse Internal Revenue Service ( IRS ). Het is nu mogelijk voor de financiële instellingen om alles in het werk te stellen om te voldoen aan de eisen van het akkoord. Hierdoor blijven hun financiële verrichtingen met de Verenigde Staten vrij van een automatische bronheffing van 30 % wat een belangrijke realisatie is voor de Belgische economie en burgers.

Het akkoord roept ongetwijfeld een aantal operationele uitdagingen op ook inzake van de informatica. Het zal dus een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen  (de administratie en de financiële instellingen) vereisen om de vooropgestelde timing van september 2015 te realiseren.

Gelet op de aangekondigde nieuwe initiatieven op het gebied van de automatische uitwisseling van financiële gegevens ter bestrijding van belastingfraude in de Europese en mondiale context ( OESO) , zal het ook nodig zijn om te waken over de samenhang en de efficiëntie van de verschillende procedures op dit gebied.
De ondertekening van het FATCA-akkoord is voorzien op 23 april in Brussel.

Quote Minister Geens: “ Ik verheug me over deze nieuwe stap naar de realisatie van de internationale standaard inzake uitwisseling van informatie. Dit akkoord tussen de regering van de Verenigde Staten van Amerika en de Belgische regering zal leiden tot een betere naleving van de fiscale verplichtingen op internationaal vlak. Niet alleen is daarmee een automatische bronheffing op alle financiële verrichtingen met de Verenigde Staten vermeden, maar bovenal zal dit akkoord leiden tot een juiste belastingheffing van financiële inkomsten met een internationaal karakter.”

Quote Robert B. Stack (Deputy Assistent Secretary for International Taks Affairs): “FATCA wordt snel de wereldstandaard voor het bevorderen van de transparantie inzake fiscus. We zijn tevreden met de gelegenheid die hiermee geboden wordt om met België in deze belangrijke materie samen te werken. We zullen met België als partner de strijd tegen offshore-belastingontwijking verder zetten en we kijken uit naar de ondertekening van het FATCA-akkoord.”