Reactie op nieuwe cijfers INR

le jeudi 17 avril 2014 18:15 Persbericht

Begrotingstekort

Minister van Financiën Koen Geens is tevreden dat het INR bevestigt dat het overheidstekort voor 2013 op 2,6% ligt en bijgevolg onder de 3% duikt. Dit cijfer zal België toelaten om uit de procedure bij buitensporige tekorten (EDP) te treden.

Schuld

De Minister van Financiën stelt vast dat, na het onderzoek door Eurostat, het INR de statistieken van de schuldgraad van de jaren 2010, 2011, 2012 en 2013 retro- actief en opwaarts heeft herzien. Indien deze cijfers later definitief zouden bevestigd worden, werd de schuldgraad reeds minstens 4 jaar te laag ingeschat.

Dat belet evenwel niet dat de schuldgraad voor 2013 aanzienlijk beter is dan hij zou geweest zijn zonder het actieve schuldbeleid dat het voorbije jaar gevoerd werd.


 

De reden voor de herziening van de schuldgraad vanaf 2010 heeft vooral te maken met een striktere interpretatie van de perimeter van de overheid door Eurostat waardoor schulden van bepaalde organismen die tot voor kort niet tot de perimeter van de overheid werden gerekend nu wel binnen de perimeter van de overheid vallen en dus de overheidsschuld verhogen.

Dit cijfer is evenwel nog een voorlopig cijfer. Een nieuw cijfer komt in september, dat zal rekening houden met een aantal factoren die de schuldgraad nog kunnen beïnvloeden. Deze omvatten enerzijds de verwerking van bijkomende informatie op lopend onderzoek, oa. inzake APETRA
waar het nog geen uitgemaakte zaak is of dit al dan niet in de schuld opgenomen wordt. Anderzijds moet ook rekening worden gehouden met de overgang naar een nieuwe methodologie die onder meer het BBP doet stijgen met 2 à 3%, met aldus een gunstig effect op de schuldgraad tot gevolg.

Het blijvend onder controle houden van de staatsschuld blijft prioriteit van de regering en moet dat eveneens zijn van toekomstige regeringen.