België en de Verenigde Staten ondertekenen FATCA-akkoord

le mercredi 23 avril 2014 17:19 Communiqués de presse

Minister van Financiën Koen Geens en dienstdoend Ambassadeur van de Verenigde Staten, Mark Storella, ondertekenden vandaag het akkoord over de wederzijdse uitwisseling van financiële informatie en de implementatie van het FATCA-akkoord (Foreign Account Taks Compliance Act).

Het eerder deze maand bereikte akkoord zal leiden tot een betere naleving van de fiscale verplichtingen op internationaal vlak. Het FATCA-akkoord creëert het kader voor automatische uitwisseling van financiële informatie tussen België en de Verenigde Staten. FATCA preciseert op homogene wijze het geheel van definities en procedures voor de toepassing van dit akkoord. Het beschrijft, naast de timing en de praktische modaliteiten, de informatie die moet worden verkregen en uitgewisseld door België en de Verenigde Staten in verband met financiële rekeningen die in de VS worden aangehouden door de Belgische belastingbetalers, en omgekeerd.

De ondertekening van de overeenkomst zal de betrokken Belgische financiële instellingen in staat stellen zo vlug mogelijk te voldoen aan de van toepassing zijnde registratie-eisen en dit in overeenstemming met de elektronische procedure zoals deze bepaald werd door de Amerikaanse Internal Revenue Service ( IRS ). Het is nu mogelijk voor de financiële instellingen om alles in het werk te stellen om te voldoen aan de eisen van het akkoord. Hierdoor blijven hun financiële verrichtingen met de Verenigde Staten vrij van een automatische bronheffing van 30 % wat een belangrijke realisatie is voor de Belgische economie en burgers.

Het akkoord roept ongetwijfeld een aantal operationele uitdagingen op ook inzake van de informatica. Het zal dus een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen  (de administratie en de financiële instellingen) vereisen om de vooropgestelde timing van september 2015 te realiseren.

Gelet op de aangekondigde nieuwe initiatieven op het gebied van de automatische uitwisseling van financiële gegevens ter bestrijding van belastingfraude in de Europese en mondiale context ( OESO) , zal het ook nodig zijn om te waken over de samenhang en de efficiëntie van de verschillende procedures op dit gebied.