Beslissing Grondwettelijk Hof inzake staatswaarborg Arco

le jeudi 24 avril 2014 15:17 Communiqués de presse

Het Grondwettelijk Hof besliste vandaag om de zaken voor de Nederlandstalige en de Franstalige Kamer te voegen. Dit betreft een louter procedurele en geen inhoudelijke beslissing.

Minister van Financiën Koen Geens onderlijnt dat de staatswaarborg voor de Arco-coöperanten momenteel juridisch integraal overeind blijft en dat deze op alle fronten juridisch zal verdedigd worden. Zo werd de argumentatie ten aanzien van Europa recent versterkt en zal indien nodig naar het Europees Hof van Justitie worden gestapt. 

In het onwaarschijnlijke geval dat de waarborg in de toekomst alsnog ongedaan zou worden gemaakt door een definitieve gerechtelijke beslissing, moet door de regering een alternatieve oplossing worden geboden, die juridisch volledig sluitend is. Voor CD&V moet deze regeling deel uitmaken van het regeerakkoord. Het is momenteel te vroeg om over de inhoud of modaliteiten van dergelijke regeling uitspraken te doen. Dit om in een pre-electorale tijd de noodzakelijke sereniteit in het debat te houden, in het belang van de Arco-coöperanten.

Deze boodschap gaf de Minister recent ook mee in een ontmoeting die hij had met de Arco-coöperanten.