Aangifte 2014 vereenvoudigd.

le mardi 29 avril 2014 11:00 Communiqués de presse

Minister van Financiën Koen Geens stelt vandaag de aangifte van de personenbelasting 2014 voor, samen met de heer Carlos Six, Administrateur-Generaal van de Fiscaliteit.

De voornaamste krachtlijnen van de nieuwe aangifte:


Keuzevrijheid voor de burger.
Ook dit jaar kan de aangifte opnieuw op 3 manieren worden ingediend: op papier, via tax-on-web en voor meer dan  twee  miljoen mensen via een vereenvoudigde aangifte. In 2013 werden 1,5 miljoen vereenvoudigde aangiftes verzonden. In 2013 maakten meer dan 3,6 miljoen mensen gebruik van Tax-on-web.

2 miljoen vereenvoudigde aangiftes.
Vandaag start de verzending van de vereenvoudigde aangifte. Er zullen dit jaar 2.017.225 aangiftes verstuurd worden. De doelgroep is dit jaar nog uitgebreid met de loontrekkers met bezoldigingen die na aftrek van de forfaitaire beroepskosten  niet hoger zijn dan de belastingvrije som. Als de belastingplichtige geen fouten vaststelt hoeft hij of zij niets te doen. Indien er wel fouten of lacunes worden vastgesteld, kan dit gesignaleerd worden ofwel met het antwoordformulier dat bij de aangifte is gevoegd (tot 26/6), ofwel via Tax-on-web (tot 16/7) ofwel kan het ook op het belastingkantoor (tot 26/6).

Aantal codes: 41 codes minder.
Dit jaar zijn er 41 codes minder. Er kwamen 13 rubrieken bij maar er vielen dit jaar ook 54 rubrieken weg. De rubrieken die erbij komen gaan onder andere over de bezoldigingen van gelegenheidswerknemers in de horeca en over betalingen voor PWA-cheques en dienstencheques.

De complexiteit die dikwijls gelinkt wordt aan de aangifte moet sterk genuanceerd worden want in de helft van de aangiftes worden maximaal 10 codes gebruikt. Terwijl slechts in 0,006%  van de aangiftes meer dan 60 codes ingevuld worden.

Minder papieren aangiftes: 500 duizend gedrukte belastingaangiftes minder.
In 6 jaar werden er 55% minder gedrukte belastingaangiftes verstuurd. In 2014 zullen er dat weer ongeveer 500.000 aangiftes minder zijn. Bovendien tellen de 2 miljoen voorstellen van vereenvoudigde aangifte slechts 4 pagina’s in plaats van de ongeveer 60 pagina’s van het gewone aangifteformulier;

Zoomit: een succes.
Zoomit was meteen na de opstart een groot succes. In 2012 hebben meer dan 253.000 burgers een beroep gedaan op deze dienst. In 2013 hebben 394.715 burgers gevraagd hun aanslagbiljet via Zoomit te ontvangen. 56% meer dan in 2012. In 2013 werd Zoomit uitgebreid tot de mandatarissen. Dit alles resulteert in een besparing van papier en een klantvriendelijke service voor de belastingplichtige.

Koen Geens: “Ik blijf gaan voor een moderne en klantvriendelijke belastingaangifte. De burger moet op een eenvoudige en vlotte manier deze jaarlijkse verplichting kunnen nakomen en uitvoeren.”