Reactie Koen Geens op uitspraken Didier Reynders

le vendredi 02 mai 2014 15:40 Persbericht

Minister van Financiën Koen Geens is verwonderd over de uitspraken van Vice-Premier Reynders over beslissingen die genomen zijn op Financiën de afgelopen jaren. Het zijn uitspraken die niet enkel niet collegiaal zijn, maar ook selectief zijn en getuigen van een kort geheugen. Kortom: uitspraken die enkel door “kieskoorts” kunnen ingegeven zijn.

Over de zogenaamde “pestbelastingen”, herinnert Minister Geens eraan dat de CD&V-Ministers een aantal uitwassen van het verleden hebben opgelost, bijvoorbeeld wat de onduidelijkheid en onvrede over de bijzondere aanslag van 309% (de zogenaamde monsterboetes) betreft. Het zijn de Ministers Vanackere en Geens die de tendens van een steeds strengere toepassing van deze maatregel, een halt hebben toegeroepen door de wettekst te versoepelen, en door de toepassing van de bijzondere aanslag in het kader van de taxcificatie opnieuw de plaats te geven die hem toekomt, met name slechts toepassing in uitzonderlijke gevallen, en zeker niet als algemene regel.

Het is eveneens opvallend te noemen dat een liberaal niet de moed heeft om het over de lastenverlagingen te hebben die onder CD&V net (opnieuw) werden ingevoerd. Zo werd de investeringsaftrek voor KMO’ s -nadat hij eerder werd afgeschaft - opnieuw ingevoerd en de lang aangekondigde btw-vrijstelling voor kleine ondernemingen ingevoerd.

De Minister van Financiën herinnert eraan dat het de CD&V-Ministers zijn die de financiële instabiliteit die er eind 2011 was hebben omgebogen naar stabiliteit. Zo werden de waarborgen van de overheid aan de financiële sector afgebouwd: van 59.1 miljard euro eind 2012 tot 44.1 miljard euro eind februari 2014, een daling met 15 miljard euro of 25%. De Rentevoet op Belgisch staatspapier (10 jaar OLO’ s): van 5.8% eind november 2011 (net voor vorming regering) tot 2.15% vandaag. De spread met Frankrijk daalde van 2% eind 2011 naar quasi nihil vandaag.

Tot slot is er ruim 5 jaar na uitbreken bankencrisis, eveneens onder CD&V-minister Koen Geens, eindelijk een bankenwet gekomen.