Geen extra lasten voor bedrijfswagens. Regels blijven onveranderd gelden.

le vendredi 23 mai 2014 19:30 Communiqués de presse

Minister Geens gaf administratie instructie standpunt over bedrijfswagens te wijzigen.

Koen Geens betreurt de foute berichtgeving die de N-VA, niet geheel toevallig op 2 dagen voor de verkiezingen, verspreidt aangaande de bedrijfswagens. Het is immers niet zo dat de regels op de bedrijfswagens opnieuw zullen worden aangepast. Er komen geen extra lasten voor bedrijfswagens, noch een retro- actieve toepassing van nieuwe regels. De bestaande tolerantie, die erin bestaat dat er geen aftrekbeperking is ten aanzien van de kosten van bedrijfswagens waartegenover bij de werknemer of bedrijfsleider een belastbaar voordeel van alle aard staat, zal immers blijven gelden.

Op parlementaire vragen gesteld eerder dit jaar, citeerde de Minister het standpunt van de administratie over een mogelijke wijziging van regels die zouden moeten worden toegepast ten aanzien van de aftrek van beroepskosten voor bedrijfswagens.

De Minister gaat niet akkoord met dit standpunt en gaf sedertdien instructie aan de administratie om haar standpunt te wijzigen. Het is volgens de Minister immers in het belang van ieder dat de regels inzake de bedrijfswagens niet opnieuw worden aangepast en dat de huidige regels overeind blijven. Concreet wil dit zeggen dat er geen aftrekbeperkingen zullen worden toegepast, ook niet voor het verleden, voor het gedeelte van de kosten van bedrijfswagens waarvoor de werkgever of vennootschap aantoont dat zij verband houden met het privé- gebruik dat aanleiding geeft tot het belasten van een voordeel van alle aard.