Beslissing Europese Commissie over waarborgregeling ARCO

le jeudi 03 juillet 2014 12:00 Communiqués de presse

De Europese Commissie besliste vandaag dat de bestaande ARCO-waarborgregeling volgens de Europese regels op de staatssteun niet verenigbaar is met de interne markt en dat ARCO bijgevolg de genoten steun aan de Belgische Staat moet terugbetalen. Daarnaast bevat de beslissing op het eerste gezicht een  verbod van toekomstige uitbetaling  onder de garantieregeling.

Minister Geens zal de beslissing  de eerstkomende dagen in meer detail bestuderen. Indien de eerste lezing zich bevestigt, zal hij een beroep tot vernietiging instellen voor het Gerecht in Luxemburg, minstens tegen het luik van de beslissing dat het uitbetalingsverbod zou bevatten.

Volgens de juridische analyse van de Belgische Staat kan de Europese Commissie zich enkel uitspreken over staatssteun ten gunste van ondernemingen, namelijk de financiële ARCO-vennootschappen. Dit houdt in dat de Staat de steun van ARCO moet terugvorderen met interest.

Luidens de juridische analyse van de Staat kan een Europese beslissing inzake staatssteun evenwel geen verbod opleggen voor vergoeding van de coöperanten-natuurlijke personen. Dat is des te meer zo omdat een dergelijke betalingsstop aan individuele spaarders niet kan bijdragen om de initiële concurrentieverstoring ten voordele van de ARCO-vennootschappen ongedaan te maken. De Staat zal zich bijgevolg niet neerleggen bij een eventueel uitbetalingsverbod aan de coöperanten.

De minister herhaalt dat een sluitende juridische oplossing voor de spaarders hoog op de agenda moet staan van de regeringsonderhandelingen, zodat de het genomen engagement ten aanzien van de coöperanten gehandhaafd kan worden.