BNP Paribas

le mardi 08 juillet 2014 12:50 Communiqués de presse

De Minister van Financiën volgt het dossier van de sancties genomen door de Amerikaanse Justitie ten aanzien van BNP Paribas met de grootste aandacht.

De Minister heeft de CEO van BNP Paribas verzocht om hem binnenkort te ontmoeten in Brussel. Hij wenst precies te vernemen welke lessen het management en alle betrokken organen van het bedrijf uit hetgeen gebeurd is trekken, inclusief met betrekking tot de transparantie naar de aandeelhouders. Deze uitnodiging wordt bevestigd in een schrijven dat uiting geeft aan de bezorgdheid die de aard en de ernst van de feiten hebben veroorzaakt.

De Minister roept verder op tot de nodige discretie bij de verklaringen betreffende de toekomst van de Belgische participatie in het kapitaal van BNP Paribas. Zoals de Minister reeds herhaaldelijk heeft gesteld, heeft de Staat niet als roeping om aandeelhouder in banken te blijven. Een beslissing over verkoop van dergelijke participatie moet evenwel genomen worden in een sereen klimaat door een regering die over volle bevoegdheden beschikt.

De Minister zal desgevraagd ter beschikking staan van de Commissie Financiën van de Kamer om te antwoorden op vragen.