Aangifteperiode wapens – vraag Kamer

le jeudi 23 octobre 2014 16:03 Antwoord in de Kamer

Aangifteperiode wapens - vraag Kamer

De context van deze vraag is u welbekend. Het gaat over diegenen die nalieten, ter goeder trouw, om hun wapens voor 31/10/08 aan te geven.

De wapenwet van juni 2006 verplichtte iedereen die een wapen bezit om dit wapen aan te geven. Dit betrof de wapens die nog niet waren aangemeld maar ook de wapens die reeds geregistreerd werden. Dit moest gebeuren voor 31/10/08. Veel mensen hebben geen kennis genomen van deze verplichting of hebben deze niet goed opgevolgd.

Daarom voorziet het regeereakkoord nu in een nieuwe aangifteperiode, voor zij die nalieten tijdig aangifte te doen, ter goeder trouw, voor zover de wapens wel werden geregistreerd voor de inwerkingtreding van de wet van 8 juni 2006.

Het spreekt voor zich dat ik dit punt uit het regeerakkoord zal uitvoeren. Concreet zal ik mijn administratie de opdracht geven om de nodige wijzigingen aan de wapenwet van 8 juni 2006 voor te bereiden.