Penitentiaire beambten kunnen bevorderd worden vanaf 1 november 2014 – engagementen uit het verleden worden uitgevoerd

le vendredi 31 octobre 2014 14:15 Communiqués de presse

Vanaf 1 november 2014 zullen de penitentiaire beambten in de gevangenissen kunnen worden bevorderd, conform de engagementen die het verleden werd aangegaan door de regering.

Het betreft enerzijds een aantal baremieke bevorderingen, conform het Koninklijk Besluit van 2009 en anderzijds bevorderingen per graad, die herhaaldelijk werden beloofd en die nu met terugwerkende kracht tot 1 december 2013 zullen ingang kunnen vinden. De bevorderingen tot ploeg-chef beantwoorden aan de noden op het terrein om het middenkader te versterken.

De uitwerking van deze engagementen was tot nu toe onmogelijk gebleken gelet op een aantal budgettaire hinderpalen.

Minister Koen Geens heeft in het kader van het sociaal overleg het initiatief genomen om het dossier te deblokkeren. Het groen licht van de Minister van Begroting werd gisteren gegeven, wat de bevorderingen mogelijk maakt.

De administratie heeft alle nodige stappen genomen om dit vanaf morgen uitwerking te kunnen laten vinden.

Koen Geens: "Ik ben tevreden dat een aantal tav de penitentiaire beambten aangegane verbintenissen kunnen worden uitgevoerd. Ik zie het als een eerste bescheiden, maar niettemin belangrijk resultaat van het sociaal overleg"