Niet de Islam is het probleem maar het radicalisme

le samedi 10 janvier 2015 11:15 Ter Zake

Niet de Islam is het probleem, het radicalisme en het terrorisme zijn dat wel. Het leidt tot vreselijke daden waarvoor geen enkel excuus is: onschuldigen worden meegesleurd in een kwestie waar zij part noch deel aan hebben, en wie bewust doelwit was, heeft zich correct en democratisch gedragen. Radicalisme en terrorisme zijn totaal foutieve wapens waarvan een extreme overtuiging die ideologisch of religieus is zich bedient. Wie wat ouder is, heeft dit nog gezien, misschien op minder globale schaal, maar lokaal even gevaarlijk. De Rode Brigades en de Rote Armee Fraktion brachten in de jaren '70 een golf van communistisch geïnspireerde terreur over Italië en Duitsland, die de meest vooraanstaande politici en bedrijfsleiders gegijzeld hield en slachtofferde. De CCC in België in de jaren '80 was een late uitloper daarvan. We weten nog altijd niet zeker wat de Bende van Nijvel is geweest, banditisme of terrorisme. Essentiële waarden als vrijheid van meningsuiting en vrij verkeer van personen zijn democratische waarden die we niet willen terugdringen. We wensen geen politiestaten te zijn, daarvoor is ons recht op privacy te zeer verworven, en dat is maar goed ook. Elke zichzelf respecterende staat heeft niettemin heel hard inlichtingendiensten nodig om dit soort daden te voorkomen. Ze geven informatie door om aanslagen te verijdelen, wat vaker lukt dan men denkt: er worden veel zaken voorkomen waar men -uiteraard- nooit iets van hoort. Binnen de Regering en op Europees vlak bespreken we: vertrek van potentiële daders naar het Midden Oosten tegengaan, terugkeer beter controleren aan de buitengrenzen, van de Europese Unie de paspoorten te checken op terrorisme, betere informatie uitwisselen bij het vliegverkeer, op dit stuk nationaliteitsontneming en telefoontap gemakkelijker maken, het internet beter beveiligen, en vooral contra-informatie en opvoeding, elke dag opnieuw.

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/terzake/2.37127?video=1.2204372

Bekijk het fragment uit Ter Zake »