De officiële start van de Belgian Intelligence Academy (BIA)

le vendredi 23 janvier 2015 16:45 Communiqués de presse

De Minister van Justitie, Koen Geens, en de Minister van Defensie, Steven Vandeput, ondertekenden vandaag het protocol van de oprichting van de Belgian Intelligence Academy (BIA).

België heeft in tegenstelling tot het buitenland geen eigen school om analisten van de veiligheids- en inlichtingendiensten op te leiden en bij te scholen. Het Vast Comité van Toezicht had het ontbreken van zo een gestructureerde kennisopbouw al als problematisch bestempeld.

De betrokken veiligheids- en inlichtingendiensten hebben het initiatief genomen om één volwaardig opleidingscentrum op te richten waarin alle middelen en mensen worden samengebracht en waar een gecoördineerde analyseopleiding wordt georganiseerd.

Het protocol dat nu tussen de Minister van Justitie en de Minister van Defensie wordt bekrachtigd is de officiële start van de Belgian Intelligence Academy (BIA)

Quote Minister Geens: "Dit Protocol is een grote stap voorwaarts voor onze inlichtingendiensten. Een kruisbestuiving in het domein van de analyse tussen opleiders en cursisten wordt structureel mogelijk gemaakt met wederzijdse overdracht van kennis en ervaring. We doen dit zonder meerkost. Voor mij is de oprichting van de BIA een eerste fase. In een tweede fase kunnen we de BIA onder meer ook een internationale rol geven gezien het grensoverschrijdend karakter van de veiligheidscontext."

Quote Minister Vandeput: "Ik ben erg blij met de oprichting van de 'BIA'. Door de krachten tussen de verschillende inlichtingendiensten in dit land op het vlak van opleidingen te bundelen, wordt er een uniek platform gecreëerd dat op kostenefficiënte en kwaliteitsvolle wijze opleidingen biedt aan mensen die iedere dag bezig zijn met uw en mijn veiligheid. Deze gemengde opleidingen bevorderen indirect ook de operationele 'day-to-day' samenwerking tussen de verschillende diensten. Het is niet voor niks dat het werk van onze inlichtingendiensten internationaal sterk gewaardeerd wordt. De oprichting van de BIA zal daar alleen nog meer aan toe bijdragen."