Optimalisering informatie-uitwisseling (elektronisch toezicht)

le vendredi 23 janvier 2015 16:42 Communiqués de presse

Naar aanleiding van de verhoogde strijd tegen radicalisering en terrorisme neemt de Minister van Justitie, Koen Geens, initiatieven om de gegevensuitwisseling inzake strafuitvoering aanzienlijk te verbeteren.

De bedoeling is dat de lokale politie een betere opvolging kan doen van veroordeelden die onder elektronisch toezicht staan. Vandaag gebeurt deze gegevensuitwisseling nog per fax , wat niet echt meer van deze tijd is…

Er bestaat vandaag al een verbinding tussen de gegevensbank Sidis-suite (de applicatie van het gevangeniswezen) en de geïntegreerde politie. Daarnaast is er ook al een verbinding tussen Sidis-suite en het programma dat gebruikt wordt door de mensen die het elektronisch toezicht beheren (NECT). Het probleem is dat deze twee uitwisselingen van informatie los van mekaar gebeurden. De bedoeling van Minister Geens is deze twee stromen van informatie met elkaar te integreren zodat de specifieke informatie die de betrokken politie nodig heeft zeer gericht kan verstuurd worden ("gepushed") en de juiste informatie tijdig bij de juiste bestemmeling toekomt. Dit kan zeer snel gerealiseerd worden met een geraamde kostprijs van 200.000 euro.

Op 1 januari werd de overheveling van de bevoegdheden van de justitiehuizen naar de drie gemeenschappen een feit. Het elektronisch toezicht is betrokken bij deze overheveling.

De minister zit eind februari de eerste vergadering voor van de Interministeriële Conferentie voor de Justitiehuizen waaraan vertegenwoordigers van de Gemeenschappen deelnemen. Op deze eerste bijeenkomst zal de minister de problemen aankaarten die rijzen bij de opvolging van het elektronisch toezicht. De minister wil op het overleg een verhoging van het aantal personen onder elektronisch toezicht agenderen (op 31 december 2014 waren 1875 personen onder E.T.) en het wegwerken van de wachtlijsten voor de plaatsing van elektronische enkelbanden.