VTM Nieuws: Advocaten bezorgd over onze privacy

le mercredi 28 janvier 2015 09:24 VTM Nieuws

De federale Ministerraad keurde een aantal maatregelen goed in het kader van de strijd tegen het radicalisme en het terrorisme. De mogelijkheden die werden toegevoegd om aan de diensten gepaste slagkracht te geven voor speurwerk naar terroristische netwerken worden nauwgezet bekeken in functie van de bescherming van de privacy van de burgers.

Bekijk hier het fragment »