JAI Conferentie: Europees overleg over terrorisme

le jeudi 29 janvier 2015 17:37 Bericht

Minister van Justitie, Koen Geens, neemt op 30 januari in Riga deel aan de informele Raad van de Ministers van Justitie van de Europese Unie. De Raad zal overleggen over het luik "Justitie" in de strijd tegen het terrorisme. Dit debat komt er na de aanslagen in Parijs en komt tegemoet aan de noodzaak om de samenwerking op het niveau van de Unie verder te zetten en te versterken. De Minister van Justitie benadrukt specifiek de versterking van de informatie-uitwisseling op het niveau van Europol, de nood aan harmonisatie van de nationale wetgevingen in verband met strafbaarstellingen, de rol van Eurojust in de operationele samenwerking en de steun van de Europese Unie in de aanpak van radicalisering in de gevangenissen.