Minister Geens zet in op blijvende dialoog met de rechterlijke orde

le mercredi 18 février 2015 11:42 Communiqués de presse

Minister van Justitie, Koen Geens, neemt akte van de noden die door het College van Hoven en Rechtbanken werden meegedeeld, in verband met de moeilijke budgettaire context waarin de rechterlijke orde dient te werken. Op vergelijkbare basis in de periode 2014 - 2015 daalt de begroting van FOD Justitie van 1,856 naar 1,704 miljard (een vermindering van 150 miljoen). Er moet inderdaad rekening gehouden worden met de overheveling van de justitiehuizen en van de bevoegdheid "jeugddelinquentie" naar de gemeenschappen (100 miljoen – 6de Staatshervorming), alsook met het budget van de erediensten dat volledig deel blijft uitmaken van de begroting van de FOD Justitie (100 miljoen).

Hij neemt nota van de concrete voorstellen die door het College werden gedaan. Deze suggesties zullen meegenomen worden in de komende gesprekken over een substantiële beperking van de werklast voor de rechterlijke orde en over het kerntakendebat van Justitie.

De Minister zal het College van Hoven en Rechtbanken op 25 februari eerstkomend opnieuw ontmoeten. De bedoeling is om een geheel van prioriteiten en een hiërarchie van de noden van het personeel vast te leggen. De Minister verwacht op die manier de intense en productieve dialoog die hij met de rechterlijke orde voert te kunnen voortzetten. Hij heeft tijdens de voorbije weken persoonlijk alle korpschefs en de hoofdgriffiers en hoofdsecretarissen ontmoet.