Absolute transparantie aan delegaties CPT inzake behandeling gevangenen en geïnterneerden

le lundi 02 mars 2015 16:45 Communiqués de presse

Minister van Justitie Koen Geens nam vandaag deel aan een internationale conferentie in Straatsburg, georganiseerd door het Europees Comité voor de Preventie van Foltering en Onmenselijke en Vernederende Behandeling en Bestraffing (CPT).

Het CPT bezoekt en controleert regelmatig onze gevangenissen en andere plaatsen waar mensen van hun vrijheid zijn beroofd. Ook buigt men zich over de zorg voor gedetineerden die kampen met psychiatrische problemen. De Minister bevestigde aan de Voorzitter van het CPT, Letif Hüseynov, dat voor geïnterneerden zorg mogelijk moet zijn die gelijkwaardig is aan zorg die verstrekt wordt in de vrije samenleving.

België werd al meerdere malen terechtgewezen door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens voor het schenden van de mensenrechten in onze gevangenissen, alsook bij het behandelen van geïnterneerden. Telkens heeft de Minister benadrukt dat dit in een land als België niet hoort, niet alleen om veroordelingen te voorkomen maar ook uit medemenselijkheid. Daarom hecht hij veel belang aan de rapporten van het CPT om in de toekomst arresten te vermijden.

Nadien volgden nog gesprekken met de Voorzitter van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, de Belgische Permanente Vertegenwoordiging in Straatsburg, en de Adjunct-secretaris-generaal van de Raad van Europa. Ons land is momenteel Voorzitter van de Raad van Europa, het orgaan voor de bevordering en ontwikkeling van de mensenrechten, democratie en rechtstaat voor gans geografisch Europa. Op 26 en 27 maart, organiseert Justitie met steun van Buitenlandse Zaken in het kader van het Voorzitterschap een topbijeenkomst in Brussel om te komen tot een betere uitvoering van de arresten van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Quote Minister Koen Geens:
"Ons land hecht veel belang aan de goede samenwerking met het CPT en moet absolute transparantie bieden aan de delegaties van het CPT die onze gevangenissen en andere instellingen bezoeken. Het is wenselijk een zorg voor de geïnterneerden in gespecialiseerde centra buiten de gewone gevangenissen te organiseren, met als doel een uiteindelijke doorstroming naar het circuit van de reguliere psychiatrische zorg."