Overleg over beveiliging Justitiepaleis

le lundi 02 mars 2015 09:00 Communiqués de presse

Minister van Justitie Koen Geens heeft het voorbije weekend contact genomen met de nationaal secretarissen van de representatieve vakorganisaties verantwoordelijk voor Justitie, het hoofd van het Veiligheidskorps van Justitie en de afdelingscommissaris-korpschef van de politie van Brussel Hoofdstad/Elsene.

Hij heeft er bij al deze mensen sterk op aangedrongen om de beveiliging en bewaking van het Brusselse Justitiepaleis onverminderd voort te zetten, en onderbrekingen daarvan zoals vrijdagnamiddag jl. ten stelligste te vermijden.

Alle gecontacteerde personen waren het eens dat de situatie voldoende ernstig was om ze samen en met kracht het hoofd te bieden, en beloofden de Minister om, ieder voor zich, daartoe maximaal te zullen bijdragen.

Van zijn kant zal de Minister van Justitie in overleg treden met de andere bevoegde gezagsdragers om de veiligheidssituatie van het Poelaertpaleis structureel aan te pakken.

Hij beloofde ook, zoals hij dat reeds bij herhaling deed in het kader van het syndicaal overleg, om bij de aanstaande begrotingscontrole de nodige budgettaire middelen te doen vrijmaken om het Veiligheidskorps van Justitie de nodige mankracht ter beschikking te stellen.