Afstemmen justitiële apparaten België - Nederland

le mercredi 04 mars 2015 13:19 Communiqués de presse

De Belgische federale regering hield vandaag in Den Haag een ministerraad samen met de Nederlandse regering. De ministers hadden het over gemeenschappelijke thema's zoals de veiligheid, defensie, justitie, fiscaliteit, sociale fraude en mobiliteit.

In het kader van het hoofdstuk Justitie benadrukte Minister van Justitie, Koen Geens, om de justitiële apparaten van beide landen nog beter op elkaar af te stemmen rond strafrechtelijke veroordelingen en onderzoeksmethodes.

Een voorbeeld daarvan is de automatische uitwisseling van DNA-gegevens. De samenwerking met Nederland is in deze optimaal. Zo zijn er in ons land door de uitwisseling van DNA-gegevens met Nederland 1781 kruisingen van gegevens geweest en dit heeft geleid tot 348 veroordelingen. De hoofdmoot opgeloste zaken gaan over diefstal met inbraak en drugsfeiten. Maar ook een aantal zedendelicten werden opgelost.

In 2008 beslisten alle Europese lidstaten om zo'n uitwisseling van DNA-gegevens mogelijk te maken. Elke lidstaat is verantwoordelijk voor het beheren en up-to-date houden van haar eigen DNA-gegevens. In ons land zorgt het Nationaal Instituut voor Criminaliteit en Criminologie (NICC) voor de gegevensuitwisseling. Bij een overeenkomst tussen een sporenprofiel en een personenprofiel zal het land dat het sporenprofiel bezit de persoons- en dossiergegevens opvragen aan het land dat het personenprofiel bezit.