Federale regering en gemeenschappen onderhandelen over goede werking justitiehuizen

le lundi 16 mars 2015 17:42 Communiqués de presse

Vandaag ontving Minister van Justitie, Koen Geens, de drie gemeenschapsministers die als gevolg van de zesde staatshervorming bevoegd zijn voor de justitiehuizen: Minister Rachid Madrane voor de Franse Gemeenschap, Minister Jo Vandeurzen voor de Vlaamse Gemeenschap en Minister Antonio Antoniadis voor de Duitstalige Gemeenschap.

Dit overleg kadert in het samenwerkingsakkoord van 17 december 2013 dat de overdracht van de bevoegdheid inzake justitiehuizen vanaf 1 januari 2015 bepaalt. Minister Geens blijft via de gerechtelijke actoren verantwoordelijk voor het geven van opdrachten aan de justitiehuizen die deze input uitvoeren onder de vleugels van de gemeenschapsministers.

Vandaag werd afgesproken om drie werkgroepen te installeren die volgende items zullen voorbereiden:

  • 1. Een werkgroep die de verschillende opdrachten van de justitiehuizen definieert. Deze definities zullen bepalend zijn voor een financiële dotatie die de gemeenschappen zullen ontvangen van de federale overheid.
  • 2. Een werkgroep die een duurzame regeling voor de financiering van alternatieve gerechtelijke maatregelen voorbereidt. Wie volgt de projecten op? Hoe worden nieuwe projecten voorbereid? Met welke verdeelsleutels wordt gewerkt?
  • 3. Een werkgroep waarin de gemeenschappen advies kunnen geven over de inwerkingtreding van de twee nieuwe autonome straffen: probatie en elektronisch toezicht.

Quote Koen Geens: "Het is voor de goede werking van onze justitiehuizen absoluut noodzakelijk dat het federale niveau en de gemeenschappen vandaag en in de toekomst goed met mekaar blijven samenwerken.