Het Justitieplan voor een snellere, efficiënte en rechtvaardige justitie

le mercredi 18 mars 2015 20:02 Justitieplan

Minister van Justitie, Koen Geens, wil justitie hervormen met een hinkstapsprong. De eerste fase, de hink, kwam er vorige legislatuur door de hertekening van het gerechtelijk landschap in eerste aanlag per provincie, en van de rechtbanken van koophandel en de arbeidsrechtbanken per rechtsgebied van het hof van beroep, en door de invoering van meer beheersautonomie voor de rechterlijke orde.

De tweede fase, de stap, is dit Justitieplan, dat gaat voor een efficiëntere en daardoor rechtvaardigere justitie. Indien we niet dringend ingrijpen wordt een goede justitiebedeling immers moeilijk, niet alleen budgettair, maar ook voor wat de werking betreft. Minister Geens focust op een terugkeer naar de kerntaken van justitie: echte sociale rechtvaardigheid is niet gebaat bij teveel regels en procedure. Echte rechtvaardigheid hoeft niet onbetaalbaar te zijn, indien we de juiste prioriteiten stellen.

Het is de bedoeling dat de in het Justitieplan voorgestelde maatregelen worden omgezet in vier wetsontwerpen die vanaf de lente zullen worden voorgelegd aan Regering en Parlement.

Een eerste ontwerp betreft de hervormingen in de burgerlijke procedure, met inbegrip van gerechtskosten en informatica. Een tweede ontwerp gaat over het strafrecht, de strafprocedure en de strafuitvoering. Het derde ontwerp behandelt het personeel en de materiële infrastructuur van justitie, met inbegrip van het gedecentraliseerd bestuur van de rechterlijke orde. Ten slotte, het vierde ontwerp zal een aantal onderwerpen behandelen die in de vorige drie geen plaats vonden.

De derde fase van de hinkstapsprong, de sprong zelf, zijn de fundamentele hervormingen van onze basiswetgeving. Het betreft hier de nieuwe wetboeken van strafrecht en strafvordering. Ook op stapel staan ingrijpende hervormingen van het burgerlijk en het ondernemingsrecht. Op die manier kan België in het tweede decennium van de 21ste eeuw van wal steken met een vernieuwd en aan eigen tijdsnoden aangepast wettelijk basiskader.

Dit Justitieplan is het resultaat van voorafgaande gesprekken met alle actoren van justitie. Deze gesprekken worden nu verder gezet omdat de realisatie van dit Justitieplan slechts mogelijk is als er een zo groot mogelijk draagvlak groeit voor de geplande hervormingen. Samen met alle justitiële partners wil Minister Geens werken aan een nieuwe justitie die het resultaat is van een nieuw evenwicht.

Voor het integraal Justitieplan. Klik hier.
Voor de presentatie over het Justitieplan. Klik hier.

Bekijk hier het filmpje over het Justitieplan.Lees hier het Justitieplan »