Minister Geens overlegt met Eurocommissaris Justitie Vera Jourova

le jeudi 19 mars 2015 16:56 Communiqués de presse

Minister van Justitie, Koen Geens, ontmoette vandaag de Eurocommissaris van Justitie. Vera Jourova. Tijdens de ontmoeting werd in navolging van de voorbije JAI-raad dieper ingegaan op de justitiële inbreng bij de strijd tegen het terrorisme. De Minister en de Commissaris bevestigden hun voornemen om de strijd tegen de radicalisering in de gevangenissen aan te pakken. Verder bespraken ze ook Minister Geens' ambitie om in zijn justitieplan op informatiebeheer in te zetten. De eerste stap daarvoor werd gezet met de oprichting van een speciale dienst gelast met het informatiebeheer.

De Europese samenwerking is vooral nuttig om een gemeenschappelijke aanpak te ontwikkelen die de actoren op het terrein kan helpen in hun strijd tegen het terrorisme. De Europese inspanningen liggen trouwens helemaal in de lijn van het Anti-Radicaliseringsplan dat Minister Geens op 11 maart voorstelde. Minister Geens zegde zijn volledige steun toe aan de verdere uitbouw van het ECRIS (European Criminal Record Index System). Dit systeem moet de informatie uitwisseling over veroordelingen in verband met terrorisme tussen de verschillende landen verbeteren. Het systeem zou moeten uitgebreid worden met veroordelingen uit niet- Europese landen.

Minister Geens blijft zijn steun geven aan het project van de Commissie om een Europees parket op te richten om inbreuken tegen de Europese financiële belangen te kunnen vervolgen. België en de Commissie willen een Europees parket installeren dat rekening houdt met de nationale verzuchtingen én een geïntegreerde Europese aanpak.

Quote Koen Geens: "Ontmoetingen met de Europese Commissaris en met mijn Europese collega's van Justitie versterken de gemeenschappelijke Justitiële aanpak op Europees niveau."