Reactie Minister van Justitie op Alarmdag Justitie

le vendredi 20 mars 2015 17:30 Communiqués de presse

Minister van Justitie Koen Geens heeft vandaag met bijzondere aandacht kennis genomen van de tekst van de toespraken en interventies van de verschillende actoren van justitie, en hun hooggeplaatste vertegenwoordigers. De waardige en competente manier waarop hun verzuchtingen werden verwoord, geeft blijk van de onverminderd hoge kwaliteit van de rechtswereld in ons land, en van de bekommernis van alle actoren om de onveranderlijke waarden van onze rechtsstaat.

De Minister is tevreden dat de actoren bereid blijven om verder constructief overleg te plegen over de verschillende facetten van het justitieplan dat hij dinsdag heeft voorgesteld. De Minister is ervan overtuigd dat dit overleg met alle actoren van justitie en hun officiële adviesorganen gunstige resultaten zal afwerpen, en zal dit in nauwe samenwerking met de Regering en het Parlement in zo goed mogelijke banen leiden.