Reactie op vrijgelaten Syriëstrijders

le mardi 24 mars 2015 18:02 Communiqués de presse

In verband met de vrijgelaten Syriëstrijders in Vorst en Hasselt betreurt de Minister van Justitie, Koen Geens, ten zeerste deze gang van zaken. In Vorst werd het beroep van de verdachte niet overgemaakt aan de bevoegde rechterlijke instantie. In Hasselt ontstond een misverstand door een verkeerde interpretatie van het beroep van het parket.

De Minister van Justitie is tevreden dat de gedetineerde in Hasselt opnieuw in voorlopige hechtenis is genomen. De andere verdachte kan juridisch niet meer in voorlopige hechtenis genomen worden. Er wordt vastgesteld dat de werkwijze in beide gevangenissen niet sluitend is geweest.

De minister van Justitie heeft gisteren per direct een rapport gevraagd over de precieze gang van zaken. Tegelijk vraagt hij de verantwoordelijke diensten om hem op korte termijn een concreet voorstel te doen tot verbetering van de werkingsprocessen en van de controlemechanismen.