Strijd tegen mensenhandelaars is een prioriteit

le lundi 27 avril 2015 15:05 Bericht

Om de strijd tegen de mensensmokkel en de mensenhandel te coördineren en op te drijven heb ik vandaag alle actoren samengeroepen voor topoverleg. Er werd van gedachten gewisseld over een uitgebreid ontwerp van Nationaal Actieplan voor de strijd tegen de mensensmokkel en mensenhandel. Daarmee willen we onder meer komen tot een geschikter vormingsaanbod en betere informatiestructuren. De politie, maar ook bijvoorbeeld diplomaten, inspectiediensten enz. zouden zo het fenomeen van de uitbuiting beter moeten kunnen herkennen. Een tijd terug linkte men vooral het prostitutiemilieu aan mensenhandel maar vandaag worden ook steeds meer mannen het slachtoffer zijn van moderne vormen van slavernij en economische uitbuiting. Ik wil hier als Minister van Justitie werk maken van een richtlijn over de uitbuiting van de bedelarij, om ook hier kordater te kunnen optreden. De Gemeenschappen en de Gewesten waren vertegenwoordigd, net als het College van Procureurs-generaal, het Federaal Parket, de Federale Politie, de Veiligheid van de Staat, en de 3 erkende centra voor opvang van slachtoffers van mensenhandel, PAG-ASA, Payoke en Sürya.