Parlementaire vraag: Voyeurisme-zaak

le jeudi 07 mai 2015 16:01 Questions au Parlement

Het arrest van het hof van beroep van Antwerpen van gisteren betreft een basketbalcoach die op 30 januari 2011 is betrapt toen hij stiekem met zijn gsm, beelden maakte van speelsters van een damesbasketbalploeg in de kleedkamer van de sporthal. Naar aanleiding van die feiten werden bij beklaagde thuis twee computers in beslag genomen waarop diverse foto's en filmbeelden aangetroffen werden van verschillende jonge vrouwen, naakt en terwijl zij in de kleedkamer van sporthal aan het douchen waren. Die beelden waren niet verspreid. Beklaagde heeft geen fysieke of morele dwang op de meisjes uitgeoefend om tot het maken van die foto's of filmbeelden te komen. Hef hof heeft vastgesteld dat "het heimelijk filmen van een naakte persoon, zonder diens toestemming en medeweten en zonder dat daarbij enige fysieke of morele dwang werd aangewend, aldus het misdrijf van aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreiging niet (kan) opleveren, ook al wordt het slachtoffer in zijn verwachtingen verschalkt".

Ook in eerdere arresten sprak het Hof van Cassatie zich in gelijkaardige zin uit.

Ik ben geen voorstander van steekvlamwetgeving, maar ik denk dat dit 'gaatje in de strafwet' moet worden gedicht, zonder te wachten op de grondige hervorming van het Strafwetboek maar wel in samenspraak met de specialisten die ik met de voorbereiding van die hervorming zal belasten.

Ik heb mijn administratie verzocht om die arresten te analyseren en ons een advies aan te reiken, met het oog op het uitwerken van een voorstel tot wetswijziging, hoe we dergelijke zeer toch stuitende en potentieel traumatiserende handelingen strafbaar zouden kunnen stellen, hetzij met een sui generis incriminatie, hetzij door aanpassing van de bepalingen van de aanranding van de eerbaarheid.

Ik wil hierin op korte termijn een initiatief nemen.