Minister Geens versterkt Veiligheidskorps Justitiepaleis

le mardi 26 mai 2015 19:03 Communiqués de presse

Minister Geens betreurt dat op een ogenblik dat er in het Justitiepaleis een piek aan gewone, assisen- en terro-processen plaatsgrijpt, omwille van veiligheidsredenen geen toegang mogelijk was voor het gewone publiek en de personen die opgeroepen werden voor een proces. Hij heeft begrip voor het feit dat in deze ongewone en moeilijke omstandigheden (veiligheidsniveau 3 voor het Justitiepaleis Poelaert) het niet evident is om de continuïteit te verzekeren als door o.a. ziektemeldingen een volledige bezetting niet kan gegarandeerd worden.

Tijdens het recente begrotingsconclaaf heeft Minister Geens de nodige budgettaire middelen kunnen vrijmaken om de personeelscapaciteit van het Veiligheidskorps te versterken. De aanwervingen hiervoor worden opgestart.

Om de continuïteit van de werking van Justitie te garanderen en om deze uitzonderlijke toestand tijdelijk het hoofd te bieden, zal de Minister het Veiligheidskorps voor een beperkte periode (tot de start van het gerechtelijk verlof) ondersteunen met gekwalificeerd personeel van een bewakingsfirma. Deze mensen zullen onder leiding van het Veiligheidskorps het scantoestel bemannen.

De Minister dankt bij voorbaat de diensten van de politie Brussel Hoofdstad/Elsene om de hulp en de goede gang van zaken tijdens deze piekperiode voor Justitie in goede banen te leiden.