We hebben meer Nederlandstalige imams nodig

le samedi 30 mai 2015 19:19 VRT Journaal

In Gent vindt vandaag de eerste islamconferentie in Vlaanderen plaats waar moslim-middenveldorganisaties mee nadenken over de plaats van de islam in de westerse maatschappij. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) hield er een pleidooi voor meer Nederlandstalige imams. Ook minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) spreekt er.

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) hield in Gent een pleidooi voor meer erkende moskeeën en meer Nederlandstalige imams. Hij ziet hen als voorbeeldfiguren. "Een imam dient niet alleen voor te gaan in het gebed, maar dient eveneens een voorganger, een wegbereider te zijn voor zijn gemeenschap. Dat die imams niet alleen de talen spreken van de gemeenschap die zij leiden, maar tevens de wetten en gewoontes aanvaarden van ons land lijkt me de logica zelve. De wereld verandert immers als de taal verandert, dat moet je aan ons communautaire Belgen niet uitleggen. Ik ondersteun dus ten volle de steeds luider klinkende roep om Nederlandstalige imams. Men kan immers geen wegbereider zijn indien men de wegwijzers niet kan lezen", zei Geens.

Momenteel zijn er 28 erkende Vlaamse moskeeën. "Vandaag zijn er nauwelijks moskeeën in Vlaanderen erkend en dat maakt hen soms een prooi voor instrumentalisering", zei de minister van Justitie. "Dit terwijl één van de mooiste waarden van de islam net is dat men een godsdienst niet kan opleggen. Dat islam steeds beleden dient te worden uit vrije wil. Een groter aantal erkende moskeeën dringt zich dan ook op. Het Executief van de Moslims van België (EMB) speelt hierin een belangrijke rol. Als minister verantwoordelijk voor de erediensten zal ik de goede werking van het Executief van de Moslims van België, indien nodig in de vorm van een Nederlandstalig en Franstalig College, faciliteren."

"We willen vorm geven aan een Belgisch-Vlaamse islam"

Het doel van het colloquium is om een concreet project op poten te zetten dat een antwoord biedt aan moslimjongeren die op zoek zijn naar hun identiteit. "Het kadert binnen de ontwikkelingen van de moslimgemeenschap", zegt organisator en imam Brahim Laytous. "We willen vorm geven aan een Europese islam, een Belgisch-Vlaamse islam."

Tijdens de conferentie zal de problematiek van de radicalisering zeker ook aan bod komen. "Jongeren menen vandaag dat zij religieuze argumenten hebben om te vertrekken, om te gaan strijden in het buitenland, in Irak of in Syrië. Het is dat gedachtegoed dat wijd verspreid wordt onder de jongeren. Men kan niet alleen maar toekijken en zeggen dat het niet mag of niet kan. Er moet een daadwerkelijk alternatief komen."

Volgens Laytous moeten ook het internet en de sociale media hiervoor gebruikt worden. "Moderniteit en islambeleving gaan zeker samen, maar het is de interpretatie die aan teksten gegeven wordt die belangrijk is. Jongeren komen soms op de verkeerde websites terecht. Het is belangrijk om de juiste informatie aan te bieden aan jongeren die op zoek zijn naar hun identiteit. Dat willen wij doen op een nieuwe website. Als we willen dat een onafhankelijke en institutionele islam vorm krijgt, dan is het belangrijk om ook vanuit Justitie en Binnenlandse Zaken steun te krijgen. Anders blijft het dode letter."


Regardez le fragment »