Nog geen besluit over overplaatsing Belgische geïnterneerde

le dimanche 31 mai 2015 21:45 Rijksoverheid Nederland

Er vinden thans nog gesprekken plaats tussen Nederland en België over het verzoek tot eventuele overplaatsing van de heer van den Bleeken naar een Nederlandse TBS kliniek. Het betreft zowel juridisch als praktisch een gecompliceerde aangelegenheid.