12 antiterreur maatregelen: 2e lezing artikels over Justitie

le vendredi 12 juin 2015 14:03 Communiqués de presse

De Ministerraad heeft in tweede lezing het Wetsontwerp van Minister van Justitie, Koen Geens, dat de strijd tegen het terrorisme moet versterken, goedgekeurd. Dit Wetsontwerp maakt deel uit van de 12 antiterreurmaatregelen die op 16 januari van dit jaar door de regering werden voorgesteld als een reactie op de aanslagen in Parijs en de evenementen in Verviers. Bij de goedkeuring na de eerste lezing werden een aantal aanpassingen gevraagd als gevolg van opmerkingen van de Raad van State.

Het Wetsontwerp is conform met een resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Het geeft de gelegenheid om het verlaten van het Belgisch grondgebied met terroristische bedoelingen strafbaar te maken. Het vervolledigt ook het legale kader dat al toegepast kan worden

om landgenoten en mensen die die het land verlaten om terroristische groepen te vervoegen in Syrië te vervolgen.

Het ontwerp breidt bovendien de lijst van terroristische inbreuken uit waarvoor telefoontap mogelijk is. De telefoontap kan in het vervolg ook voor inbreuken zoals recrutering, aansporing en vorming in het kader van terrorisme en voor de nieuwe inbreuk: het zich verplaatsen met terroristische doeleinden.

Tenslotte past het ontwerp ook de reeds bestaande mogelijkheden aan voor de intrekking van de nationaliteit als men veroordeeld wordt voor een terroristische inbreuk. Het schaft de huidige voorwaarde af die stipuleerde dat de inbreuk moest hebben plaats gevonden in de 10 jaar die volgden op het verwerven van de nationaliteit. Het Wetsontwerp wijzigt niet de categorieën van personen die het voorwerp kunnen uitmaken van een vervallenverklaring van de nationaliteit.