Reactie op Panorama reportage over gerechtsexperten

le vendredi 12 juin 2015 16:22 Deredactie.be

De afgelopen weken is er wat deining ontstaan rond de gerechtsdeskundigen. In een Panorama-uitzending werd getoond dat er soms vragen kunnen gesteld worden bij de onafhankelijkheid van de gerechtsdeskundigen. Ik kon hierop vandaag reageren voor de camera’s van de VRT. De rechter stelt in de grootste onafhankelijkheid de gerechtsdeskundige aan en deze expertise wortd in de wet nauwkeurig gereld zodat de onafhankelijkheid van de deskundige gewaarborgd is. De rechter is bovendien niet gehouden het advies van de deskundige te volgen. Er zijn regels van wraking van deskundigen en de deskundige legt een eed af waarbij hij zweert dat hij ‘in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk verslag zal doen’. Bovendien komen gerechtsdeskundigen uit verschillende beroepsgroepen waarvoor de beroepsverenigingen een eigen beroepscode of een deontologische gedragscode hebben waartoe men zich verbindt. Tegen 1 december 2016 zou ik moeten klaar zijn met het uitwerken van een nationaal register en met de kwaliteitscriteria om in dit register te worden opgenomen of geschrapt.

Regardez le fragment »