Minister van Justitie stelt zijn ICT-strategie voor Justitie voor

le mardi 16 juin 2015 18:48 Communiqués de presse

Informatisering is een belangrijke hefboom voor een moderne Justitie. Niemand twijfelt hieraan. Nochtans bleek efficiënt gebruik van informatica in Justitie de laatste 25 jaar geen evidentie. Dit leidt tot frustratie bij de actoren in de justitiële wereld terwijl er precies veel nood aan vertrouwen is bij alle partners. Daarom zet Minister Geens in op een verdere continue strategische opbouw van de lopende ICT-projecten bij Justitie en concentreert de strategie zich vooral op de informatisering van de werking van de rechterlijke orde en haar directe partners.

De ICT-strategie die Minister Geens vandaag voorstelt kadert in de methodiek die in zijn Justitieplan werd voorgesteld. De uitdaging is om ervoor te zorgen dat we de kerntaken van Justitie realiseren, vervolgens de werkprocessen optimaliseren en tenslotte de ICT-ondersteuning verbeteren. Informatiseringsprojecten zijn vaak complex en detailgevoelig en een goede methodische aanpak is hier onontbeerlijk. De huidige ICT-processen binnen Justitie zijn nog teveel gebaseerd op het doorgeven van brute, niet-intelligente gegevens. Een meer overdachte kijk op de datastromen en een sterkere interactie met de andere dan Justitie-actoren zijn hier op hun plaats.

De Minister stelt 2 belangrijke strategische projecten die deze strategische aanpak op gang zullen trekken. Op korte termijn kunnen snelle resultaten geboekt worden met de introductie van de e-box. Het eenvoudigste is om de e-box te vergelijken met de postbussen in een postkantoor: aan elke instantie of persoon ( alle partners in de justitiële sfeer) wordt een e-box gegeven die op een gezamenlijke server geïnstalleerd wordt. De introductie kan binnen het jaar gerealiseerd worden want de technologie is onmiddellijk inzetbaar. Het besparingseffect en de werklastvermindering zijn aanzienlijk. Communicatie via de e-box zal bovendien de waarde krijgen van een aangetekende brief. Via de e-box kunnen vonnissen onmiddellijk nadat ze geveld zijn naar alle betrokken advocaten gestuurd worden.

In een tweede project worden de rechtbanken van koophandel als uitvalsbasis voor de informatisering gekozen. De rechtbank van koophandel is in volume van een beheersbare grootte om een dergelijk nieuw project te kunnen introduceren en de veranderingsbereidheid bij de griffies is zeer groot. Er zijn ook geen andere veranderingsprocessen op de rechtbank van koophandel die het proces zouden kunnen verstoren en we kunnen heel snel tot resultaten komen. Het loket voor het neerleggen en raadplegen van vennootschapsdossiers wordt volledig digitaal. Met de nieuwe aanpak zouden we op een periode van 2 jaar de werklast kunnen verminderen en de achterstand kunnen wegwerken.