Minister van Justitie pakt achterstallige betalingen aan

le jeudi 18 juin 2015 16:45 Communiqués de presse

De Minister van Justitie, Koen Geens, komt zijn belofte aan de leveranciers van Justitie na. Dankzij een geslaagde begrotingscontrole werd al de mogelijkheid gecreëerd om voor meer dan 100 miljoen € openstaande facturen van 2014 en de voorgaande jaren aan te zuiveren.

De leveranciers van diensten aan Justitie kampen historisch met betalingsmoeilijkheden omdat ze de BTW, verschuldigd op hun prestaties voor Justitie, moeten storten aan de schatkist, terwijl ze pas maanden later betaling voor hun prestaties voor justitie ontvangen. De betalingsachterstand bij justitie leidt dus tot het voorfinancieren van de BTW door zijn leveranciers.

Daar wordt nu komaf mee gemaakt.

In overleg met de Minister van Financiën, Johan Van Overtveldt, wordt de BTW wetgeving inzake ‘opeisbaarheid’ zo aangepast dat de betaling geldt als moment van opeisbaarheid van de BTW. Dit betekent concreet dat de leveranciers van Justitie de BTW niet meer zullen moeten voorschieten., alvorens zelf betaald te worden. Wat soelaas brengt in de problematiek van laattijdige betaling waar ze vandaag mee geconfronteerd worden.