Criminaliteit blijft verder dalen

le mercredi 15 juillet 2015 11:48 Communiqués de presse

In 2014 hebben de federale en lokale politiediensten samen 956.297 criminele feiten vastgesteld. Dat is een daling van 3,7 procent tegenover 2013. De criminaliteit neemt het meest af in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in Vlaanderen. Sinds 2011 daalt de geregistreerde criminaliteit in ons land gestaag, maar we spreken nu voor het eerst ook echt over een dalende trend. In het eerste trimester van 2015 zet die tendens zich nog sterker door. Volgens de politiediensten heeft die scherpe daling te maken met de verhoogde inzet van politie en met een algemeen dalende tendens in West Europa.

De verhoogde inzet van politie en de zichtbare aanwezigheid in het straatbeeld heeft een preventief effect op bepaalde vormen van criminaliteit. Dat merken we vooral bij misdrijftypes die zich op straat afspelen.

Opvallend nieuw is dat er in 2014 minder woninginbraken werden gepleegd. Er werd het afgelopen jaar dan ook heel wat geïnvesteerd in gerichte acties, in techno-preventie en in internationale samenwerking. Ook hier was de invloed van meer blauw op straat te merken.

Ook nieuw is dat de inzet van politie op en rond het openbaar vervoer tot resultaten leidt: de criminaliteit nam er af met 14 %. Ook de metaaldiefstallen namen aanzienlijk af. Hetzelfde positief resultaat zien we bij gauwdiefstallen: preventief toezicht op het openbaar vervoer en in winkelbuurten missen hun effect niet.

Een aantal misdrijftypes waren de afgelopen jaren al in dalende lijn en nemen nog verder af. De meest spectaculaire resultaten zien we bij gewelddelicten. Dankzij een combinatie van verhoogde politie-inzet en beveiligingsinvesteringen van banken, horeca en winkeliers, is het aantal gewapende overvallen sterk terug gedrongen. Ook autodiefstallen en auto-inbraken namen verder af.

Naast de verhoogde inzet van politie zijn er nog andere redenen voor de dalende trend. Zo wordt er vaker samengewerkt met andere nationale en internationale, publieke en private partners. Criminelen verschuiven hun werkterrein ook vaker van de klassieke (straat)criminaliteit naar het internet. Dat laatste is evenwel een evolutie die veel opvolging vraagt.

Bij de stijgers vallen vooral de vaststellingen van drughandel op. Dat is het rechtstreekse resultaat van doorgedreven recherche, wat een positieve evolutie betekent. Grenssamenwerking, de samenwerking met het Antwerpse Havenbedrijf en met overzeese politiediensten verhogen de pakkans voor dit misdrijftype. Daarnaast kregen we in 2014 ook een beter zicht op terroristische groeperingen: het aantal geïdentificeerde groeperingen en individuen nam opvallend toe.

Commissaris-generaal Catherine De Bolle: “door die sterke aanwezigheidspolitiek hebben we een bijzonder zwaar jaar achter de rug. Er is hard gewerkt en ik ben tevreden dat al die inspanningen tot resultaten leiden.”

Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon: “Ik wil alle politiemensen bedanken voor het tandje dat ze hebben bijgestoken om tot deze mooie resultaten te komen. Ook de volgende jaren willen we prominent in het straatbeeld aanwezig zijn met een gemeenschapsgerichte politiezorg.”

Minister van Justitie Koen Geens: “Door een gepaste interpretatie van de criminaliteitscijfers en de andere zeer nuttige informatie uit dit jaaroverzicht kunnen we samen met alle partners de meest geschikte maatregelen nemen want alleen door een goed overlegde integrale aanpak van de onveiligheid en de criminaliteit scheppen we kansen voor een leefbaardere en veiligere samenleving.”

Meer informatie is verkrijgbaar via de website van de federale politie (www.stat.federalepolitie.be).