Minister Geens werkt aan een efficiënter beheer van de gerechtskosten

le vendredi 24 juillet 2015 13:59 Communiqués de presse


Vandaag werden in de Ministerraad, op voorstel van Minister van Justitie, Koen Geens drie ontwerpen van Koninklijke Besluiten goedgekeurd, die zullen resulteren in een efficiëntere werking en een betere aanwending van de middelen. Het betreft de herziening van de tarieven van speekselanalyse, DNA analyse en de betekening door de deurwaarders in strafzaken.

De technologische vooruitgang in het kader van de drugopsporing laat vaststellingen toe op basis van speekseltesten die door de verbalisant afgenomen kunnen worden, daar waar vroeger een arts moest worden geroepen om een bloedstaal te nemen. Wat de DNA analyses betreft wordt een deel ervan geconcentreerd bij het NICC (Nationaal instituut voor Criminalistiek en Criminologie), een onafhankelijk wetenschappelijk onderdeel van de FOD Justitie, dat voortaan deze analyses aan kostprijs zal verrichten. Zo wordt het labo geoptimaliseerd en kunnen schaalvoordelen gerealiseerd worden. De speekselanalyses worden voortaan enkel nog door het NICC uitgevoerd aan kostprijs. De erkende laboratoria kunnen nog enkel tegenexpertises uitvoeren tegen de in hun laboratorium gangbare reële kostprijs. Deze aanpak betekent een gevoelige besparing in de gerechtskosten van 6,5 miljoen euro.

Door de steeds verder doorgedreven informatisering en de ontwikkeling van een platform dat een efficiënter beheer en uitvoering van de betekeningen in strafzaken mogelijk maakt, kunnen de tarieven van de gerechtsdeurwaarders dalen met 25%. Deze technologische vooruitgang is goed voor een besparing van 5 miljoen euro, wat de totale besparing in de gerechtskosten op ongeveer 11 miljoen euro brengt.

De 3 Koninklijke besluiten kaderen in een globaal actieplan van Minister Geens om de gerechtskosten in de hand te houden. Dit is niet eenvoudig, want Justitie heeft het aantal criminele feiten die onderzoek vereisen niet in de hand. Justitie doet daarbij een beroep op honderden uiteenlopende specialisaties, die hand in hand moeten gaan om tot onderzoeksresultaten te leiden. Naast de tarieven, wordt ook gewerkt aan een stabilisering van het juridisch kader van deze gerechtskosten, een sensibilisering van de onderzoeksrechters en parketmagistraten in kostenefficiënt onderzoek bij misdrijven, een bredere inzet van de forensisch adviseurs die wetenschappelijke ondersteuning bieden bij het onderzoek van criminele feiten, de verdere informatisering van het onderzoeks- en strafdossier en een betere recuperatie van deze gerechtskosten van de dader.